půda / hlína / zem

Skupinová performance proběhla v Etc. galerii s názvem půda / hlína / zem, v rámci programu Představy komunity II: Sdílení krajiny. Performance je součástí stejnojmenného projektu studia Prototyp. V průběhu večera proběhl křest doprovodné publikace k projektu.
Projekt vznikl jako laboratoř pro spolupráci kolektivu umělců a umělkyň na sdíleném tvůrčím procesu, jehož zastřešujícím tématem byla reflexe půdy a země. V průběhu roku 2019 se kolektiv scházel a postupně utvářel sdílený prostor imaginace, jenž byl východiskem pro vznik individuálních i kolektivních děl. V kooperaci s přizvanými teoretiky byla vytvořena obrazová publikace mapující realizované akce a vývoj společného uvažování nad sdíleným tématem.
Skupinová performance v galerii Etc. fyzicky přepisuje proces spolupráce kolektivu. Každá z akcí je demonstrací myšlenky v prostoru, která se zde setkává a koexistuje s ostatními. Galerie se tak stává analogií pracovního prostředí, rhizomem tvůrčího procesu kolektivu. Událost byla streamovaná z perspektivy návštěvníků v reálném čase.
Součástí performance jsou umělci a umělkyně Nikola Brabcová, Veronika Čechmánková, Barbora Dayef, Tomáš Hrůza, Karel Kunc a Karin Šrubařová.
Performance proběhla v Etc. galerii a zároveň online na www.etcgalerie.cz 25.6. 2020.

~ As part of the Imagined Community II: Sharing the Landscape programme, etc. gallery hosted a group performance titled soil / dirt / earth, that forms a part of the Prototyp studio’s project of the same name. A publication accompanied the project will be launched during the evening.
The project was created to be a laboratory for the cooperation of artists on a shared creative process, revolving around the reflections of soil and earth. Throughout the year 2019, the collective was meeting to gradually create a shared imaginative space, which laid the foundations for the development of both individual and collective works. In collaboration with invited theoreticians, the collective developed a pictorial map of the conducted events and the evolution of the reflections on the shared subject.
The group performance at the etc. gallery physically transcribes the collaborative process of the collective. Each action is a demonstration of an idea in space, where it meets and coexists with others. The gallery is then becoming an analogy of the working environment, a rhizome of the creative process of the collective. The event was streamed live by the visitors of the gallery.
Members of the collective are Nikola Brabcová, Veronika Čechmánková, Barbora Dayef, Tomáš Hrůza, Karel Kunc and Karin Šrubařová.
Performance took place at the etc. gallery and online at www.etcgalerie.cz on 25.6. 2020

 

hlina puda zem prototyphlina puda zem prototyp hlina puda zem prototyp