Rostliny vnímají svět kolem sebe velmi silně. Vnímají své viditelné okolí, rozlišují mezi červenou, dlouhovlnnou červenou, modrou a UV zářením a podle toho reagují. Vnímají vůně a pachy ve svém okolí a odpovídají na nepatrná množství těkavých látek, které se linou vzduchem. Rostliny vědí, že se jich něco nebo někdo dotýká a dokážou mezi různými typy doteků rozlišit. Vnímají gravitaci: umí upravit svůj tvar tak, aby zajistily, že nadzemní výhon poroste nahoru a kořen dolů. A také vědí, co se jim přihodilo v minulosti: pamatují si prodělané infekce a podmínky prostředí, kterým musely čelit, a na základě těchto vzpomínek mění svou stávající fyziologii. – Daniel Chamovitz “Co rostlina ví”.

Procházka botanickou zahradou na Albertově  s dendrologem Ing. Zdeňkem Šípkem a rozhovor o místních nemocných a napadených stromech a keřích.