Leknínový čaj 2 / workshopy / červen 2022 / GAMPA Intermezzo

Projekt Leknínový čaj tvořil otevřený terapeutický ateliér v prostorách Galerie města Pardubic, jako místo pro setkání a odpočinek, akcentující prožitek a výtvarný proces. Záměrem bylo vytvořit bezpečné a příjemné prostředí pro výtvarnou tvorbu a vzájemné sdílení, které jsme transformovaly skrze kresbu, malbu a společné výlety.

Po dobu jednoho měsíce se utvořila stálá skupinka, která pravidelně navštěvovala odpolední workshopy a vznikla přátelská ženská konstelace napříč generacemi. Každá z nás přinesla jiné podněty a příběhy, které se postupně odkrývaly. Strávily jsme spolu spoustu času a určité témata se otevřely a probraly a také vzniklo hodně výtvarné práce. Myslím, že každá z nás prošla určitým procesem a vnímám toto společné prostředí jako velmi intenzivní a tvůrčí.

Podnikly jsme i několik místních výletů, třeba komentovanou cyklistickou projížďku podél břehů Labe a okolí, kterou vedla paní Němcová, účastnice skupiny. Provedla nás po místech, která chodí pravidelně pozorovat s různými časovými odstupy, v různých ročních dobách a fotograficky si je zaznamenává. Jednalo se hlavně o stromy, násypné valy a místa, které se v průběhu času určitým způsobem měnila. Většinou to byla neviditelná místa a jemné události v krajině, ke kterým nám dala svůj pozorovatelský komentář a ukázala nám vlastní způsob vidění.

Mimo tento otevřený ateliér jsem měla ještě dva časově ohraničené workshopy se školními dětmi z Pardubic. Byli jsme na soutoku Labe a Chrudimky a pozorovali a poslouchali řeku. Snažila jsem se napřít naši pozornost k věcem, které jsou tak všední, až jsou neviditelné. Dětem stačí jen malý spouštěč a nechají se vtáhnout do hry a situace se sama začne odvíjet a je inspirativní pro všechny strany. 

To, co mě zajímá je vystoupit z čistě galerijního prostředí a skrze určitý proces strávit čas s lidmi nebo v přírodě a prožívat tyto sekání. Zvyšovat vzájemnou citlivost k procesům, které se dějí kolem nebo mezi námi. Myslím, že workshop může být jednou z příležitostí, jak komunikovat s lidmi, co nejvíc bez bariér. Je to způsob, jak se obohatit navzájem, protože každý vždy vnese něco svého, jakým směrem se dál vše modeluje závisí na tom, jaké na sebe bereme ohledy.

Foto: Marie Sieberová a Nikola Brabcová

artikl-09-2022 nikola brabcova